add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader

Dataskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är all information med vilken du kan identifieras personligen.

1.2 Den ansvarige för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, FortunaPark, 40235 Düsseldorf, Tel: +4921194289001, e-post: info@dimaxgroup.de. Den ansvarige för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (till exempel beställningar eller förfrågningar till den ansvarige) använder denna webbplats kryptering med SSL eller TLS. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Insamling av data vid besök på vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informationsändamål, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändig för oss för att visa webbplatsen för dig:

  • Den besökta webbplatsen
  • Datum och tidpunkt för åtkomsten
  • Mängden data som skickas i byte
  • Källa/hänvisning från vilken du kom till sidan
  • Webbläsare använd
  • Operativsystem använd
  • Använd IP-adress (vid behov: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR med grund i vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten hos vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att senare kontrollera serverloggfiler om det finns konkreta indikationer på otillåten användning.

3) Hosting & Content Delivery Network

AWS CloudFront (Amazon)
På vår webbplats använder vi Content Delivery Network ("CDN") "AWS CloudFront" från tjänsteleverantören "Amazon" (Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg). Ett Content Delivery Network är en onlinetjänst som används för att leverera stora mediefiler (till exempel grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via internet. Användningen av Amazons Content Delivery Network hjälper oss att optimera hastigheten för vår webbplats.

Behandlingen sker enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR med grund i vårt berättigade intresse av att säkerställa att vår webbplats levereras säkert och effektivt samt att förbättra stabiliteten och funktionaliteten hos vår webbplats.

För mer information, se Amazons dataskyddspolicy på https://docs.aws.amazon.com/de_de/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html

4) Kakor (Cookies)

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi kakor, det vill säga små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av dessa kakor raderas automatiskt när webbläsaren stängs (så kallade "sessionskakor"), medan vissa av dessa kakor förblir på din enhet under en längre tid och möjliggör att webbplatsspecifika inställningar sparas (så kallade "varaktiga kakor"). I det senare fallet kan du hitta lagringstiden i översikten över kakinställningarna i din webbläsare.

Om personuppgifter också behandlas av enskilda kakor som används av oss, sker behandlingen enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR antingen för utförandet av avtalet, enligt artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR om samtycke har lämnats, eller enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR för att skydda vårt berättigade intresse av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och ett användarvänligt och effektivt utformande av webbplatsbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av kakor och individuellt kan besluta om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av kakor för vissa fall eller generellt. Observera att om kakor inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Vi använder tredjepartscookies och målriktade cookies från Rakuten Advertising (Affiliate Network. Rakuten Advertising Privacy Policy här) för att samla in information om din surfande och visa dig relevanta annonser. Dessa kakor gör det möjligt för oss och våra annonspartners att spåra din onlineaktivitet över tid och över olika webbplatser och visa annonser baserade på dina intressen.

Vi kan också använda tredjepartscookies från Rakuten Advertising för att analysera prestandan på vår webbplats och förstå hur besökare använder vår webbplats. Dessa kakor hjälper oss att förbättra användarupplevelsen och optimera vårt innehåll och våra marknadsföringsinsatser.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av tredjepartscookies som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Du kan vägra tredjepartscookies genom att justera dina webbläsarinställningar eller använda opt-out-verktygen som tillhandahålls av respektive leverantörer.

5) Kontakt

När du kontaktar oss (till exempel via kontaktformulär eller e-post) kommer personuppgifter att behandlas - uteslutande för att behandla och besvara din förfrågan och endast i den utsträckning som krävs för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om din kontakt avser ett avtal är ytterligare rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR. Dina uppgifter raderas om det kan dras slutsats från omständigheterna att de faktiska omständigheterna har slutgiltigt klargjorts och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade lagringsförpliktelser.

6) Dataprocess vid öppnande av ett kundkonto

Enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR kommer personuppgifter också att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall om du lämnar den när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto återfinns i inmatningsmasken för det relevanta formuläret på vår webbplats. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till den ansvariges ovanstående adress. Efter att ditt kundkonto har raderats raderas dina uppgifter förutsatt att alla ingångna avtal har slutförts, det finns inga lagstadgade lagringsperioder som talar emot det och vi har inget berättigat intresse av ytterligare lagring.

7) Dataprocess vid orderhantering

I den utsträckning det är nödvändigt för utförandet av avtalet för leverans- och betalningsändamål, kommer de personuppgifter som samlats in av oss att vidarebefordras till det uppdragsgivna transportföretaget och den uppdragsbank som anges i artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR.

Om vi är skyldiga att uppdatera dig om varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi kontaktuppgifterna du lämnar när du beställer (namn, adress, e-postadress) för att informera dig inom ramen för våra lagstadgade informationsåtaganden enligt artikel 6 punkt 1 bokstav c GDPR via en lämplig kommunikationskanal (till exempel per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den tidsram som föreskrivs i lag. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strängt avgränsat för meddelanden om uppdateringar som vi är skyldiga att lämna och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som är nödvändigt för den berörda informationen.

För att behandla din beställning samarbetar vi också med följande tjänsteleverantör(er), som stöder oss helt eller delvis vid genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer enligt följande information.

8) Onlinemarknadsföring

- billiger.de försäljningsspårning
Denna webbplats använder Billiger.de Sales Tracking, en spårningsteknik från solute.de GmbH, Zeppelinstraße 15, D-76185 Karlsruhe, för att förstå och utvärdera vissa användaråtgärder som utförts på vår webbplats efter en omdirigering från billiger.de. För detta ändamål implementeras en så kallad Javascript-baserad spårningspixel på våra orderbekräftelsessidor, som kan spåra användaråtgärder som en enpixelig fil genom interaktion med billiger.de.

Spårningspixeln upprättar en anslutning mellan en användarklickning på en annons (kontaktpunkt) på billiger.de och en avslutad beställning på vår webbplats. När en beställning har slutförts skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan till billiger.de-servern via pixeln, med vilken viss information överförs. Denna information inkluderar IP-adressen på slutanvändarenhet (denna IP-adress anonymiseras av billiger.de innan den sparas), HTTP-header (datapaket med olika tekniska uppgifter som automatiskt överf

10) Omrikta/ omarbetning/ hänvisningsannonsering

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, med vilken vi annonserar denna webbplats i Googles sökresultat och på tredjepartswebbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i din enhets webbläsare, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av en pseudonym cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har gett ditt samtycke till att Google kopplar din internet- och appwebbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. I detta fall, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för korsvis omrikta. För att göra detta kommer Google temporärt att koppla din personliga data till Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Som en del av användningen av Google Ads Remarketing kan personuppgifter också överföras till Google LLC: s servrar i USA.
Information om den bearbetning som initierats av Google Ads Remarketing och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Du kan permanent invända mot inställningen av cookies av Google Ads Remarketing genom att ladda ner och installera det Google webbläsartillägg som finns på följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Vidare information och dataskyddsföreskrifter gällande reklam och Google finns här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
All bearbetning som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för att läsa information på använd enhet, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

11) Webbplatsfunktionaliteter

11.1 Facebook-plugins med Shariff-lösning
Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").
För att öka skyddet för dina data när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade som plugins, utan endast integrerade i sidan med en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, upprättas ingen anslutning till Facebook-servrarna. Om du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och hämtar Facebook-sidan, där du kan interagera med plugins där (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).
Ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare bearbetningen och användningen av data av Facebook samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/policy.php

11.2 Instagram-plugin som en Shariff-lösning
Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från onlinetjänsten Instagram, som drivs av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland ("Facebook").
För att öka skyddet för dina data när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade som plugins, utan endast integrerade i sidan med en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, upprättas ingen anslutning till Instagram-servrarna. Om du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och hämtar Instagram-sidan, där du kan interagera med plugins där (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).
Ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare bearbetningen och användningen av data av Instagram samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Instagrams dataskyddsinformation: https://help.instagram.com/155833707900388/

11.3 Pinterest-plugin som en Shariff-lösning
Så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"), används på säljarens webbplats.
För att öka skyddet för dina data när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade som plugins, utan endast integrerade i sidan med en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, upprättas ingen anslutning till Pinterest-servrarna. Om du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och hämtar Pinterest-sidan, där du kan interagera med plugins där (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).
Ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare bearbetningen och användningen av data av Pinterest samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Pinterests dataskyddsinformation: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

 

11.4 Twitter-plugin som en Shariff-lösning
Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från mikrobloggingtjänsten Twitter, som drivs av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Irland ("Twitter").
För att öka skyddet för dina data när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte obegränsade plugins, utan endast integrerade i sidan med en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, upprättas ingen anslutning till Twitters servrar. Om du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och hämtar Twitter-sidan, där du kan interagera med plugins där (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter). Observera att information som samlas in när du interagerar med pluginen (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Twitter Inc.-server i USA och lagras där.
Ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare bearbetningen och användningen av data av Twitter samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Twitters dataskyddsinformation: https://twitter.com/privacy

11.5 Användning av Youtube-videor
Denna webbplats använder funktionen för inbäddning av YouTube för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").
Här används den utökade dataskyddsinställningen, som enligt leverantören endast initierar lagring av användarinformation när videor spelas upp. Om uppspelning av inbäddade YouTube-videor startas, använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarbeteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänlighet och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kopplas dina data direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och för att göra detta måste du kontakta YouTube. Vid användning av YouTube kan personuppgifter också överföras till Google LLC: s servrar i USA.
Oavsett om de inbäddade videona spelas upp eller inte, upprättas en anslutning till Googles nätverk varje gång den här webbplatsen besöks, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsoperationer utan vår påverkan.
All bearbetning som beskrivs ovan, särskilt läsningen av information på använd enhet via spårningspixeln, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Utan detta samtycke kommer YouTube-videor inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, inaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen via alternativa alternativ som kommuniceras till dig på webbplatsen.
Vidare information om dataskydd på "Youtube" finns i YouTubes användarvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms och i Googles dataskyddsförklaring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

11.6 Trusted Shops Trust Badge
Trustbadge från Trusted Shops är integrerat på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops-sigill och erbjuda Trusted Shops-medlemskap för köpare efter en beställning.
Detta syftar till att säkerställa våra övergripande legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande, Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.
När Trustbadge kallas upp sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid för anropet, datamängden som överförts och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Denna åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter avslutad besök på webbplatsen.
Ytterligare personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du beslutar att använda Trusted Shops produkter efter avslutad beställning eller om du redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller det kontraktsenligt avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops.

11.7 Onlineansökningar via ett formulär
På vår webbplats erbjuder vi jobbsökande möjlighet att ansöka online med hjälp av ett motsvarande formulär. Inkludering i ansökningsprocessen kräver att sökande tillhandahåller oss alla personuppgifter som krävs för en välgrundad och informerad bedömning och urvalsprocess via formuläret.
De nödvändiga uppgifterna inkluderar allmän personinformation (namn, adress, en telefon eller elektronisk kontaktmöjlighet) samt prestandarelaterade bevis på de kvalifikationer som krävs för en position. Det kan också vara nödvändigt att tillhandahålla hälsoinformation, som måste beaktas i intresset av socialt skydd för den sökande inom arbets- och socialrättslig lag.
När formuläret skickas överförs sökandens data i krypterad form till oss i enlighet med konstens nuvarande stadie, lagras av oss och utvärderas uteslutande för ändamålet att bearbeta ansökan.
Rättslig grund för denna bearbetning är artikel 6 punkt 1 b GDPR (vid bearbetning i Tyskland i samband med § 26 punkt 1 BDSG), i den meningen att genomgå ansökningsprocessen betraktas som initiering av ett anställningsavtal.
I den mån särskilda kategorier av personuppgifter inom den mening som avses i artikel 9 punkt 1 GDPR (t.ex. hälsoinformation såsom information om allvarligt handikappstatus) begärs av sökande under ansökningsprocessen, sker bearbetningen i enlighet med artikel 9 punkt 2 lit. b. GDPR så att vi kan utöva våra rättigheter enligt arbetsrätt och socialrättslig lag och följa våra skyldigheter i detta avseende.
Kumulativt eller alternativt kan bearbetningen av de särskilda kategorier av uppgifter också vara baserad på art. 9 punkt 1 lit hälso- eller sjukvård eller förvaltning av hälso- eller sjukvårdssystem och tjänster.
Om sökanden inte väljs ut i samband med den ovan beskrivna utvärderingen eller om en sökande drar tillbaka sin ansökan i förtid kommer de uppgifter som lämnats i form av ansökan att raderas senast sex månader efter meddelandet. Denna period grundas på vårt legitima intresse av att kunna svara på eventuella uppföljningsfrågor om ansökan och om nödvändigt kunna uppfylla våra bevisningsplikter enligt reglerna om likabehandling av sökande.
Vid en framgångsrik ansökan bearbetas de lämnade uppgifterna på grundval av artikel 6 punkt 1 b GDPR (vid bearbetning i Tyskland i samband med § 26 punkt 1 BDSG) för att genomföra anställningsförhållandet.

 

 

11.8 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi också funktionen för Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används främst för att skilja om en post görs av en fysisk person eller om den missbrukas av maskinell och automatisk bearbetning. Tjänsten inkluderar att skicka IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google och utförs i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individuell personligt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost. Vid användning av Google reCAPTCHA kan personuppgifter också överföras till Google LLC: s servrar i USA.

Vidare information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddsförklaring finns på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

I den mån detta är lagligt krävt har vi erhållit ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR för att bearbeta dina uppgifter som beskrivs ovan. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, följ den ovan beskrivna möjligheten att göra invändningar.

11.9 Google Customer Reviews (tidigare Google Certified Reseller Program)

Vi samarbetar med Google genom Google Customer Reviews-programmet. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Detta program ger oss möjlighet att samla in kundrecensioner från användare av vår webbplats. Efter att ha genomfört ett köp på vår webbplats kommer du att ombeds om du vill delta i en Google-e-postundersökning. Om du ger ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) GDPR kommer vi att överföra din e-postadress till Google. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google Customer Reviews som ber dig att bedöma köpupplevelsen på vår webbplats. Recensionen du skickar in kommer sedan att samlas in med våra andra recensioner och visas på vår Google Customer Reviews-logotyp och på vår Merchant Center-dashboard. Din bedömning kommer också att användas för Googles säljarrankning. Som en del av användningen av Google kundrecensioner kan personuppgifter också överföras till Google LLC: s servrar i USA.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka ett meddelande till den ansvariga för dataskyddsbehandling eller till Google.

Ytterligare information om Googles dataskydd i samband med Google-kundrecensionerprogrammet finns på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

För mer information om sekretessregler för Google Seller Ratings, besök denna länk: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

12) Verktyg och diverse

Cookie Consent Tool

Vi använder oss av cookie samtyckesverktyg "Cookie Consent Tool" som levereras av Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride Park, Derby DE24 8HR, Storbritannien ("Silktide"). "Cookie Consent Tool" visar oss när det är nödvändigt att få ditt samtycke till att använda viss teknologi för spårning. Teknisk information om de spårningstekniker som används, syftet med bearbetningen och vilken typ av data som samlas in kan hittas i den tekniska informationen som presenteras när du använder "Cookie Consent Tool".
Behandling av dina uppgifter genom "Cookie Consent Tool" utförs på grundval av vårt legitima intresse att kunna bevisa att vi har följt lagstadgade krav om samtycke till dataskyddsförklaring. Detta möjliggör att uppfylla vår bevisningsplikt enligt dataskyddslagstiftningen. Rättslig grund för detta är artikel 6 (1) (c) GDPR.

13) Ytterligare information och kontakter

Detta innebär att du har följande rättigheter:

- Rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi behandlar enligt artikel 15 GDPR. I synnerhet kan du få information om behandlingsändamålet, kategorin personuppgifter som behandlas, mottagarna eller kategorierna av mottagare som dina uppgifter har lämnats till, planerad lagringstid, rätten att rätta, radera, begränsa eller motsätta sig behandlingen, att klaga och källan till dina uppgifter, om de inte har samlats in av oss, samt förekomsten av automatisk beslutsfattning inklusive profilering och i förekommande fall meningsfull information om deras detaljer.

- Rätt att rätta till felaktiga eller komplettera dina uppgifter som lagras av oss enligt artikel 16 GDPR.

- Rätt att radera dina uppgifter som lagras hos oss enligt artikel 17 GDPR, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrande och information, att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 18 GDPR om du ifrågasätter riktigheten av uppgifterna, behandlingen är olaglig men du vägrar att radera det och vi inte längre behöver det, men du behöver det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR.

- Rätt att få de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format enligt artikel 20 GDPR eller att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

- Rätt att återkalla ett samtycke som har lämnats enligt artikel 7 (3) GDPR. Detta innebär att vi inte längre får fortsätta med dataskyddsbehandlingen som baserades på detta samtycke i framtiden.

- Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR. Som en allmän regel kan du kontakta den tillsynsmyndighet i din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller vår huvudkontor.

Om du har frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för att få information, rätta till, blockera eller radera data samt återkalla givna samtycken eller motsätta sig en viss användning av data, vänligen kontakta oss direkt via kontaktinformationen i vårt legal notice.

###